Blog stworzyliśmy w kreatorze WebWave.

Zobacz także:

kontakt

Dyrektywa unijna w zakresie dostarczania treści i usług cyfrowych wprowadza szereg zmian dla przedsiębiorców i konsumentów. Dotyczyć one będą głównie dochodzenia zgodności z umową.

 

Nowa dyrektywa dotyczy również sprzedawców gier komputerowych

14 grudnia 2021

co w branży piszczy?

W dyrektywie znalazły się definicje treści i usługi cyfrowej. To właśnie dostawcy produktów i usług wchodzących w ten obszar pojęciowy będą obciążeni dodatkowymi regulacjami. Przede wszystkim to na nich będzie ciążył obowiązek udowodnienia dostarczenia zgodnych z umową treści lub usług cyfrowych w przypadku uznania braku tej zgodności.

 

W dodatku w przypadku niedostarczenia usługi lub treści cyfrowej konsumentowi, który na podstawie umowy dokonał zapłaty będzie skutkowało wezwaniem przedsiębiorcy do ich dostarczenia lub rozwiązaniem umowy, jeśli wezwanie nie zostanie wykonane. Wśród zmian również regulacje dotyczące aktualizacji.

 

Szczegółowe przepisy będzie można interpretować po opublikowaniu projektu ustawy implementującej dyrektywę. Póki co pierwotny termin 1 stycznia 2022 roku raczej nie zostanie dotrzymany.

 

Źródło: https://legalcheck.pl/zmiany-dla-dostawcow-uslug-cyfrowych-konieczne-nowe-regulaminy-i-umowy/